Yoga hjælper dig til at turde slippe stress og spændinger og i stedet finde fred og harmoni i sind og krop

Om Yoga

Hvad er Yoga?

På det klassiske indiske skriftsprog Sanskrit betyder ordet ordet "Yoga" at forene - at sammenkæde. At skabe forbindelse mellem kroppen, tankerne, bevidstheden og følelserne. Yoga er en livsform, som opbygger harmoni i krop og sind. At dyrke yoga er at arbejde med sig selv, for fysisk og psykisk at få det bedst muligt og derved få mere overskud i en travl hverdag. Øvelserne træner dit nærvær og din opmærksomhed.

Yoga vækker positive følelser, skaber emotionel balance, giver mental klarhed og fysisk velvære.


Hvad er Hatha Yoga?

Ha = sol og tha = måne.

Hatha repræsenterer dualiteterne i livet: sol og måne, yin og yang, lys og mørke, aktiv og passiv, spænding og afspænding osv.


I Hatha Yoga arbejdes der med de klassiske yogastillinger (asanas), åndedrætsøvelser (Pranayamas) samt meditationsøvelser. Tempoet er roligt, og der sigtes efter at skabe balance mellem det aktive, udadvendte og det passive, indadvendte.


Yogaøvelsernes dybdevirkning på krop og sind er ganske enestående. Ikke nogen anden kropstræning giver styrke, smidighed, balance og total afspænding på samme tid og på en så effektiv måde, med bevidst påvirkning af hele kroppen. Dertil skal lægges det mentale aspekt. Ved hjælp af åndedrætsøvelser, fysiske øvelser samt visualiserings- og meditationsøvelser opnås en ro i sindet, som er unik for netop yoga.


Væren og nærvær

I yogaen får du et pusterum fra dit eget ego.

Egoet er den faktor, der får os til at dømme, bedømme og nære ambitioner, ofte med stress til følge. Når det sker, fjerner vi os fra øjeblikket og går glip af essentiel viden om os selv. Yoga handler ikke om ambitioner eller konkurrence med andre, måske stærkere og smidigere kroppe. Yoga er en vej ind i en ego-fri zone i dig selv – et frugtbart ikke-dømmende læringsrum, hvor det er nok blot at være stille, at være til.

Meditation er ikke længere forbeholdt en snæver kreds af "åndeligt søgende". Og behøver ikke være forbundet med indisk røgelse, guruer og fremmedartet mysticisme. Meditation og mindfulness anvendes i stigende grad af almindelige mennesker, som har opdaget, at de har brug for mere ro og nærvær i deres dagligdag.

Meditation og mindfulness er en naturlig del af yoga.


Virkning

Vidste du, at yoga nu bruges i behandlingen af patienter med PTSD (Posttraumatisk stress)?

I USA såvel som i Danmark har man med held behandlet krigsveteraner med netop yoga.

Grundlæggende vil Hatha Yoga løsne op for spændinger og blokeringer i krop og sind. Den giver dig øget kropsbevidsthed, smidighed, styrke og koncentration. Den forbedrer kropsholdning og balance. Den giver dig mulighed for at turde være mere dig selv. Desuden har den en stimulerende og regulerende effekt på indre organer, nervesystem, immunforsvar, stofskifte, endokrine kirtler, hormonbalance, hjerte og blodtryk.


     Om underviseren

Underviserens profil:


  • Uddannet yogalærer 2012 hos
    Dansk Yoga

Det betyder, at jeg har en grundig 2-årig uddannelse af 860 timers varighed, indeholdende anatomi og fysiologi, yogafilosofi, meditation, analyser af klassiske yogastillinger samt en række specialtemaer.

Medlem af Dansk Yoga.  


  • Efteruddannelse i Yin Yoga, Restorative Yoga, samt en række specialtemaer indenfor yoga.
  • Tidligere folkeskolelærer med 31 års undervisningserfaring fra den danske Folkeskole.

  • Siden 2007 desuden ansat som kirkesanger i Ejby Kirke i Køge Provsti.Om Ejby Yogastudio:

Ejby Yogastudio som fysisk sted eksisterer desværre ikke mere, da jeg ikke længere bor i huset, men derimod i en lejlighed i Køge. Jeg har dog valgt at bibeholde navnet, da det er sådan, mine elever kender mig og min undervisning.

Undervisningen ligger nu i aftenskoleregi, hhv Greve AOF og FOF Køge Bugt.

Jeg tilbyder dog stadig private enetimer, som foregår i min lejlighed på havnen i Køge. Her har jeg plads til max to elever ad gangen.


Om undervisningen

Den yoga, du møder hos mig er kendetegnet ved principperne for ”Dansk Yoga - møder dig, hvor du er”. Det er primært Hatha Yoga, kroppens yoga. Brugt systematisk og varieret betyder det, at der ikke er et eneste sted i kroppen, der ikke bliver påvirket, stimuleret og givet ny energi.

Yogatimens sammensætning vil variere fra gang til gang, men er bygget op over de samme principper:

Du føres gennem en blid og grundig opvarmning, som bygger op til de klassiske yogastillinger, kaldet ”asanas”. Undervejs krydres med åndedræts- og nærværsøvelser, og det hele afrundes med en afspænding, som regenerer kroppen, samt evt. en visualiserings- eller meditationsøvelse.

Der kan være sygdomme og problemer der gør, at en yogaelev bør undgå visse stillinger, men vedkommende vil i så fald blive anvist alternative udgaver af de enkelte øvelser. Det betyder, at alle deltagere har mulighed for at arbejde helt efter egen kunnen og behov.


Etik og gode råd

Spis ikke et større måltid senere end 2 timer før yogaudøvelsen. En fyldt mave hæmmer øvelsernes effekt.

Drik rigeligt med vand op til en halv time før yoga. Drik ikke under yoga, og rigeligt igen fra ca. et kvarter efter udøvelsen. Vand hjælper den udrensningsproces, yogaen sætter i gang.


Undlad at bære produkter med kraftig duft såsom parfume, parfumeret creme/lotion/deodorant, vaskepulver og lignende. Det kan genere allergikere og forstyrre åndedrætsøvelserne.


Tag dit armbåndsur af og sluk din mobil. Fjern også

evt. store smykker, der kan forstyrre dig og andre,

når du lægger hænder og arme mod gulvet.

Træk tankerne væk fra hovedet og vær til stede i din krop.


Om "Dansk Yoga"

Foreningen og yogaskolen ’Dansk Yoga’ blev stiftet i 1970 af en gruppe yogalærere, der ønskede

at tilpasse yoga til dansk kultur og levevis, så yoga uden vanskelighed kunne bruges og forstås

af mennesker i alle aldre og samfundslag i Danmark.


Det er et særkende for undervisningen, at hver enkelt øvelse bygges op af opvarmning, fortræning, forøvelser og variationer på mange forskellige niveauer. Dette betyder, at såvel unge som gamle kan deltage i samme undervisning og få lige megen glæde af det.

Også mennesker med forskellige fysiske begrænsninger, såsom skulder-/nakke-/rygproblemer, kan deltage i undervisningen, eftersom øvelserne tilpasses den enkelte deltager.


Blandt indviede går foreningens yogaform også under det kærlige øgenavn ”skavanka-yoga”, hvilket altså indikerer, at du kan dyrke denne yogaform, selv om du lider af diverse skavanker.

                                                                              www.dansk-yoga.dk

                                                    "Dansk Yoga - møder dig, hvor du er!"